خدمات

Aliquam fringilla aliquam ex sit amet

مدیریت

اجرای عایق سرد و گرم از جمله فوم تزریقی. فوم پیش ساخته PIR، پشم معدنی و شیشه فوم پتویی و پشتیبانی پلی اورتان

مشاور فنی

ارائه خدمات مشاوره فنی و مالی در خصوص برآورد ارزش پروژه مشخص، نیاز فنی، ITP، QCP، مشخصات، انواع و ضخامت هر محصول در محلول

مشاور مالی

ارائه خدمات مشاوره فنی و مالی در خصوص برآورد ارزش پروژه مشخص، نیاز فنی، ITP، QCP، مشخصات، انواع و ضخامت هر محصول در محلول